KAHRAMAN GÜLER

Klinik Psikolog Dr./ Dr. Öğretim Üyesi
İletişim Bilgileri
05359231727

KAHRAMAN GÜLER

Klinik Psikolog Dr./ Dr. Öğretim Üyesi
Educations
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik / Gaziosmanpaşa Üniversitesi / 2008-2012
Klinik Psikoloji / Beykent Üniversitesi / 2013-2015
Klinik Psikoloji / Doğuş Üniversitesi / 2016-2020

Dr. Öğretim Üyesi ve terapist olan Kahraman Güler, lisans eğitimini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de Klinik Psikoloji üzerine yapmıştır. 2018 yılında yayın hayatına başlayan 46’lık Dergi’nin kurucusu, genel yayın yönetmenidir. Yayınladığı şiirleri ve deneme yazılarıyla da dergide aktif olarak yer almaktadır. Aynı zamanda PsikoTalk Programı’nın format yaratıcısı ve sunucusu olan Güler, düzenli aralıklarla bu formatta içerikler üretmeye devam etmektedir.

Çocukluk ve ergenlik yıllarında kökenleri bulunan ve bireyin güncel yaşamını ve geleceğini etkileyen şemaların işlev bozucu etkisini ortadan kaldırmayı amaç edinen Şema Terapi ve travmatize edici yaşam deneyimlerine yönelik bilgiyi yeniden işleyerek yıkıcı etkisini hafifletmeyi merkezine alan EMDR ekolleri ile aktif olarak çalışmalar yapmakta, makaleler yazmakta, konu ile ilgili tez ve makale çalışmalarına danışmanlık yapmakta ve üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerine Şema Terapi ve EMDR dersleri vermekte olan yazar, bu konular çerçevesinde klinik süpervizör olarak alana yeni terapistler de kazandırmaktadır.

Ulusal ve uluslararası olarak yayınlanmış 40’dan fazla makalesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra “Şema Terapi El Kitabı: Teori, Araştırma ve Uygulama”, “Kavramlarla Psikoloji”, “Neden Şimdi? Kaygı Bozukluklarına Klinik Bir Bakış”, “Çocuk ve Ergenlerde Travma”, “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Ev Ödevleri” kitaplarının yazarı; “Travmaya Klinik Bir Bakış”, “Depresyona Klinik Bir Bakış” kitaplarının editörü; “Klinik Psikolojide Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri”, “Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Vaka Çalışmalarıyla Uygulama”, “Psikiyatrik/Psikolojik Bozuklukların Tanı ve Tedavi Yöntemleri” kitaplarının bölüm yazarıdır. 2023 yılı itibari ile raflarda yerini alan aşkın ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini, hayatımıza giren kişilerin kişilik bozukluklarıyla nasıl başa çıkabileceğimizi, romantik ilişkilerimizdeki şemalarımızı ve kendimizle yeniden tanışmamızın yollarını anlattığı ‘Aşk Yeniden’ kitabının yazarıdır.

Günümüzde Bakırköy’de bulunan, kurucusu olduğu 5N1K Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde klinik görüşmelerini, çalışmalarını ve eğitimlerini aktif olarak sürdürmektedir. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

ÜNVANLARI:

 • Öğretim Görevlisi
 • Klinik Psikolog
 • 5N1K Psikoakademi Kurucusu ve Uzman Çalışan
 • 46’lık Dergi Genel Yayın Yönetmeni/Yazar
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik  Gaziosmanpaşa Üniversitesi  2008-2012
Yüksek Lisans  Klinik Psikoloji  Beykent Üniversitesi  2013-2015
Doktora  Klinik Psikoloji  Doğuş Üniversitesi  2016-2020

Akademik Unvanlar

 • Öğretim Görevlisi / İstanbul Gelişim Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü 2105-2019
 • Öğretim Görevlisi / İstanbul Aydın Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-Halen
 • Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist

Yüksek Lisans Tezleri

 • Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Üzerine Etkisi

Doktora Tez Konusu

Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Şema Başa Çıkma Biçimleri Ve Beden İmgesi ve Baş Etme Stratejileri Arasındaki İlişki

Yayımlanmış Makaleleri

Zeynep GÜMÜŞ ve Kahraman GÜLER, (2018). Yetişkin Bireylerdeki Bağlanma Stillerinin Demografik Özellikleri e Yaşam Kaliteleriyle Olan İlişkinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 505-521

Kahraman GÜLER ve Zeynep GÜMÜŞ  (2018). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Yordayıcısı Olarak Çocukluk Çağı Travmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81, Kasım 2018, s. 379-398.

Aldığı Eğitimler

 • Dinamik Psikoterapi
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Çatışma Çözme Becerileri
 • Gevşeme Teknikleri ve Stres Yönetimi
 • Lider Eğitici Eğitimi
 • Grup Psikoterapisi Deneyimi
 • Travma ve Travmayla Baş Etme
 • Şema Terapi  (Uluslararası)
 • EMDR Terapisi  DBE (Uluslararası)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Uluslararası)
 • Oyun Terapisi (Uluslararası)
 • Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşmede Psikopatoloji Eğitimi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Çocuk ve Ergen Değerlendirme Testleri
 • Bilimsel Veri Hazırlama ve Veri Analizi (SPSS)
 • Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
 • Üstün Yetenekleri Çocukların Eğitimi
 • Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi
 • Bağımlılık Eğitimi
 • Çocuklarda İmajinasyon Teknikleri ve EMDR Uygulamaları

Kişisel Blog: https://kahramanguler.blogspot.com/