Pelin Hazer

Pelin Hazer

Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer

Lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü her dönemini (Burslu) ”Yüksek Onur” ve ”Onur” belgeleri ile tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Klinik Psikoloji (Tezli) yüksek lisans eğitimini bitirdim.

Hürriyet Aile, Milliyet PembeNar ‘da köşe yazarlığı yapmaktayım. 46’lık Dergisinde de yazarlık yapmaktayım.

Bireyi toplumsal perspektiften anlamak ve gözlemlemek adına Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisansına devam etmekteyim. İnsanın beden, nefes ve zihin bütünlüğünden yola çıkarak Rishi Romeo Nath yoga alliance onaylı uluslararası yoga eğitmenliği eğitimi aldım ve aktif olarak yoga eğitmenliği yapmaktayım.
Klinik Psikoloji yüksek lisans tezini ‘’ Yetişkin Bireylerde Tanrıya Bağlanma ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkisinde Ölüm Kaygısı ve Mutlak Doğru İhtiyacının Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Test Edilmesi ‘’ üzerine yazdım.

Lisans süresince gönüllü olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Çocuk ve Ergen Bölümü,NPİ Nöropsikyatri Hastanesi Yataklı Servis,Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi Balıklı Rum Hastanesi, Madde Bağımlıları Servisinde staj yaptım.

Tohum Otizm Vakfında ,Vakıf tarafından düzenlenen otizm ile ilgili sınavda başarılı olduktan sonra verilen eğitim sonrasında otizmli çocukların ailelerine otizm ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verdim.
Arel Üniversitesi ile ortak proje kapsamında projenin yürütülmesinden sorumlu oldum.

Lisans süresince 3 yıl tiyatro kulübü üyesi olarak birçok oyunda yer aldım. Yoga Eğitmenliğinin yanı sıra Bale yapmaktayım. Yan flüt ve Hint çalgısı olarak harmonium ve karatal enstürmanlarını çalmaktayım.

SERTİFİKA EĞİTİM SEMİNER

Rorschach ve Cat Testleri ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi (Yrd.Doc.Dr. Neslihan Zabcı) – Kasım 2018

Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (Kayıptan sonra Yaşam: Komplike yas ve vaka örnekleriyle tekrar yaslandırma yöntemiyle tedavi   (Prof. Dr. Vamık D. VOLKAN) – Eylül 2018

Çocuk istismarı ve ihmali (Prof. Dr Ayşen Ufuk Sezgin) – Mayıs 2018
Çocuk ve adli süreçler  –Mayıs 2018
Hikayelerin gücüyle akran zorbalığını çalışmak (Uzm. Klinik psk Büşra tarçalır) – Mayıs 2018
Aşk ve Bağlanmanın Nörolojisi (Prof Dr. Öget Öktem Tanör) – Mayıs 2018
Aşk ve Bağlanma (Prof. Dr. Doğan Şahin) – Mayıs 2018
Nörobilimde ve klinikte Nörobiyolojik testlerin kullanımı ve gösterdikleri (Prof Öget Öktem Tanör) – Mayıs 2018
Psikoz Spektrum Bozuklukları (Prof. Dr. Alp Üçok) – Mayıs 2018
Gestalt Terapi Yaklaşımına göre insanı anlamak (Dr. Ceylan Daş) – Mayıs 2018
İyileşmeye karşı direnç (Uzm. Klinik Psk. Ersin Bayramkaya) – Mayıs 2018
İstismar sonrası çocuklarda Ruhsal Bozukluklar (Dr. Mesut Yavuz-Selda Çallı) – Mayıs 2018
Erken dönemdeki İstismarın Erişkin dönemdeki etkisi (Prof Dr. Cebrail Kısa) – Mayıs 2018
İstismar sonrası Hukuki ve Adli süreç sonuçlarının değerlendirilmesi ( Prof Dr Gökhan Oral) – Mayıs 2018
Gelişim odaklı psikodinamik Psikoterapi ve hipnozun kullanımı (Dr. Mehmet Tekneci) – Mayıs 2018
Duygu Durum Bozuklukları ve yaratıcılık (Prof Dr Sibel Çakmak) – Mayıs 2018
Genetik (Şükrü Öztürk MD, PHD) – Mayıs 2018
Moxo Dikkat Testi (Dr. Ferda korkmaz) – Mayıs2018
Evlilik ve Çift Terapileri Eğitimi (Cised) – Ekim 2017
Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Doğan Şahin) – Ekim 2017
Cinsel Terapi Eğitimi (Cised) – Nisan- Ekim 2017
Psikanalitik psikoterapi eğitimi (Vamık volkan) – Eylül 2017
Mindfulness atölyesi – Kasım 2017
T.A.T , C.A.T eğitimi  – Şubat- Nisan 2017
Uluslararası Yoga Eğitmenliği-yoga alliance onaylı sertifikası (Rishi Romeo Nath) – Mart 2016- Eylül 2016
Oyun Terapisi Eğitimi  – Ocak – Temmuz 2016
Dil ve Konuşma bozuklukları eğitimi – Mayıs 2015
Klinik Uygulamada psikoterapi şema terapi modülü -Aralık 2014
Klinik Uygulamada psikoterapi Bilişsel-Davranışçı terapi modülü – Kasım 2014
Psikanaliz ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi – Mart 2014
Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resimlerinin Analizi ve Değerlendirme Testleri – Mart 2014
Cinsellik Terapisi Eğitimi -Mart 2014
Oyun Terapisi Eğitimi – Şubat 2014
Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu – Ocak 2014

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Denver II, AGTE, WISCR – Şubat – Haziran 2013

Aile Danışmanlığı Eğitimi – Eylül 2013- Mart 2014

Çocuk Test Eğitimleri; Louisa Duss Psikanalitik Öyküler Testi, Porteus  Labirentler Testi, Duygudurum Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Kent E.G.Y testi, Cattel 2A, Cattel 3A, Goodenough Harris Adam Çizme Testi, Peabody Testi, Gessel, Frostig, Benton kognitif fonksiyonlar ve Görsel hafıza Testi, Aile Çiz Testi, Kohs – Kasım 2013
Grup Terapileri Eğitim Programı – Aralık 2013
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Kasım 2011- Mart 2012
Klinik Sempozyumu – Mayıs 2011
İkinci Adım Tedavi – Mayıs 2012
Çocukları Sokağa İten Sebepler – Mart 2011

Verdiği Seminerler 

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel gelişim ve istismar – Kadıköy Belediyesi

Anne-Baba Okulu – Ragıp Akın İlkokulu

KONGRELER

Günümüzde anne baba olmak (Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı)
III. Travma Sempozyumu ‘’Çocuk ve Travma’’ (TPD) (2018)
IV. Ulusal Sinirbilim Kongresi (2018)
Psikanalitik psikoterapi (Prof. Dr. Vamık volkan) (Cised) (2018)