Kahraman Güler

Kahraman Güler

KLİNİK PSİKOLOG DR. KAHRAMAN  GÜLER

Lisans eğitimimi Gaziosmanpaşa Üniversitesinde iyi bir dereceyle tamamladım. Çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinin klinik alanlarında aktif olarak çalıştım. Yüksek Lisans eğitimimi Beykent Üniversitesinde klinik psikolojisi alanında yaptım. Milli Eğitim Bakanlığında 2012 yılından beri psikolojik danışman olarak hizmet vermekteyim. Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak psikoloji alanıyla ilgili çeşitli dersler verdim. Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Psikoloji ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümleri’nde ders vermekteyim. 5N1K Psiko-Akademi Kişisel Gelişim Ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu ve çalışan uzmanım. Doğuş Üniversitesinde Kinik Psikoloji Alanında doktora çalışmam devam etmektedir. MEB bünyesinde birçok eğitime katıldım. Halen eğitimlerime devam etmekte ve alan çalışmalarımı sürdürmekteyim. Türkçenin yanı sıra iyi derecede İngilizce, Kürtçe ve orta derecede Rusça dillerini biliyorum.

ÜNVANLARI:

 • Öğretim Görevlisi
 • Klinik Psikolog
 • 5N1K Psikoakademi Kurucusu ve Uzman Çalışan
 • 46’lık Dergi Genel Yayın Yönetmeni/Yazar
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik  Gaziosmanpaşa Üniversitesi  2008-2012
Yüksek Lisans  Klinik Psikoloji  Beykent Üniversitesi  2013-2015
Doktora  Klinik Psikoloji  Doğuş Üniversitesi  2016-2020


Akademik Unvanlar

 • Öğretim Görevlisi / İstanbul Gelişim Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü 2105-2019
 • Öğretim Görevlisi / İstanbul Aydın Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-Halen
 • Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist

Yüksek Lisans Tezleri

 • Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Üzerine Etkisi

Doktora Tez Konusu

Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Şema Başa Çıkma Biçimleri Ve Beden İmgesi ve Baş Etme Stratejileri Arasındaki İlişki

Yayımlanmış Makaleleri

Zeynep GÜMÜŞ ve Kahraman GÜLER, (2018). Yetişkin Bireylerdeki Bağlanma Stillerinin Demografik Özellikleri e Yaşam Kaliteleriyle Olan İlişkinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 505-521

Kahraman GÜLER ve Zeynep GÜMÜŞ  (2018). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Yordayıcısı Olarak Çocukluk Çağı Travmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81, Kasım 2018, s. 379-398.

Aldığı Eğitimler

 • Dinamik Psikoterapi
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Çatışma Çözme Becerileri
 • Gevşeme Teknikleri ve Stres Yönetimi
 • Lider Eğitici Eğitimi
 • Grup Psikoterapisi Deneyimi
 • Travma ve Travmayla Baş Etme
 • Şema Terapi  (Uluslararası)
 • EMDR Terapisi  DBE (Uluslararası)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Uluslararası)
 • Oyun Terapisi (Uluslararası)
 • Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşmede Psikopatoloji Eğitimi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Çocuk ve Ergen Değerlendirme Testleri
 • Bilimsel Veri Hazırlama ve Veri Analizi (SPSS)
 • Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
 • Üstün Yetenekleri Çocukların Eğitimi
 • Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi
 • Bağımlılık Eğitimi
 • Çocuklarda İmajinasyon Teknikleri ve EMDR Uygulamaları