Haydeh Faraji

Haydeh Faraji

KLİNİK PSİKOLOG DR. HAYDEH FARAJİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Dede Korkut Anadolu Lisesi, 2010

İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2014

Beykent Üniversitesi, Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji Bölümü, 2016

Doğuş Üniversitesi, Doktora, Klinik Psikoloji Bölümü

İŞ TECRÜBESİ

Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, 2017-2019, İstanbul

Zion Psikiyatri Akademisi, Uzm. Psikolog/Psikoterapist, 2018-2019, İstanbul

Terap-ist Terapi ve Eğitim Merkezi, Uzm. Psikolog/Psikoterapist, 2018-2019, İstanbul

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2018, İstanbul

Nişantaşı Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Görevlisi. 2016-2017, İstanbul

5n1k Psiko Akademi, Uzman Klinik Psikolog, 2017-2019, İstanbul

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi, Stajyer Rehber Öğretmen, 2017, İstanbul

Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2015, İstanbul

SERTİFİKALAR

-Şema Terapi, Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 2019, İstanbul

-TAT, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2018, İstanbul

-WISC-R, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017, İstanbul

-MMPI, Doğuş Üniversitesi, 2017, İstanbul

-Pedagojik Formasyon, İstanbul Üniversitesi, 2017,İstanbul

-Bilişsel Davranışçı Terapi, Padem, 2017, İstanbul

-Cinsel Terapi, Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016, İstanbul

-Rorschach Testi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2016, İstanbul

-Aile Danışmanlığı, Gelişim Üniversitesi, 2014, İstanbul

-Ergen Psikoterapisinde Kullanılan Terapi Teknikleri-Testler, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Objektif Testler(Frosting Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi, Bir Aile Çiz Testi, Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Resim Analizi, Goodenough Harris İnsan Çiz Testi, Luissa Duss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Bender Gestalt Motor Algılama Testi, Kent EGY Testi, Catel 2A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, D2 Dikkat Testi,

Burdon Dikkat Testi) ve Çocuk Resimlerinin Analizi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Oyun Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Hipnoz Pratisyen Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Depresyon ve Bipolar Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

YAYINLAR

Yüksek Lisans Tezi

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travması, Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler ve Romantik İlişkilerdeki İstismar Davranışının İncelenmesi

Makale

The Presumptıon Of Chıldhood Psychologıcal Traumas On Parental Attıtudes

Development and Reliability Analysis of Vocational Interest Inventory

Travma ve Öfke Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Evlilik ve Cinsellik Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi

Bağlanmanın Benlik Algısı, Anksiyete ve Depresyon İle İlişkisinin İncelenmesi

Probable Risk Factors İn Children And Adolescents With Neurodevelopmental And Non Neurodevelopmental Psychiatric Disorders İn A Large Turkish Clinical Sample

PROJE

Bahçelievler Gökkuşağı Anaokulu Öğrencilerinin Okul Olgunluğunun Belirlenmesi

YABANCI DİL

İngilizce: İyi    Farsça: iyi