Engin Eker

Engin Eker

Dr. Engin Eker

Uzman, 2004-2014 yılları arasında Vakıf Gureba eğitim araştırma hastanesi psikiyatri servisinde klinik psikolog olarak çalışmıştır. Uzmanın klinikteki psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahale pratiklerine ek olarak aldığı eğitimler şöyledir:

Rorschach Kişilik Testi Eğitimi

Roschach ve Profektif Testler Derneği (Psikanalist/Prof. Dr. Tevfika Tunanoylu-İkiz) Eylül 2004- Haziran 2006

“Psikanalizden Psikanalitik Psikoterapilere”adlı Terapi Eğitimi           İçgörü Psikoterapi Merkezi (Psikanalist/Klinik Psikolog Yavuz Erten) Eylül 2004- Haziran 2006

Vaka Süpervizyonu

İçgörü Psikoterapi Merkezi (Psikanalist/Klinik Psikolog Yavuz Erten)

Nöropsikolojik Test Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü (Prof. Dr. Öget Ögtem Tanör) Kasım 2004- Mart 2005

CAT (Children Apperception Test) Eğitimi Su Psikoloji-Psikiyatri Merkezi (Psikolog Füsun Aygölü) Ekim 2007- Ocak 2009

Oyun Terapisi Eğitimi

Su Psikoloji ve Psikiyatri Merkezi (Psikolog Füsun Aygölü) Ekim 2007- Ocak 2009

Vaka Süpervizyonu Su Psikoloji ve Psikiyatri Merkezi (Psikolog Füsun Aygölü)

Vaka toplantıları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı (Psikanalist/Prof. Dr. M. Levent Kayaalp)