Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi

Psikodinamik Psikoterapi

Eğitimin Amacı:
Psikodinamik kuram; insanoğlunun en sağlıklısından (en az nevrotiğinden), en nevrotiğine ve hatta en psikotiğine kadar var olan davranış ve sorunların nasıl oluştuğu, kişiyi nasıl şekillendirdiği, kişiye nasıl zarar verdiği üzerine odaklanır.
Bilinçdışı; psikodinamik kuramın temelidir. Bilinçdışı kolaylıkla erişilemeyen bazen hiç erişilemeyen Okyanus çukurları gibidir. Buna karşın; bir insanı anlamak bilinçdışını anlamaktır.
Bu eğitimin amacı, öncelikle psikodinamik kuramı, bu kuram bağlamında psikoloji ve psikiyatri biliminin verilerini olgu analizleri eşliğinde sunmak ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilgilerini içselleştirmelerini sağlamaya çalışmaktır.
Bu bilgilerle donanmış öğrencilerin klinik uygulamalarda ve seçtikleri terapötik yaklaşımlarda çok daha başarılı olacaklarını ve çok daha fazla mesleksel doyuma ulaşacaklarını düşünüyorum.

Eğitmen:
Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN

Eğitimin İçeriği:
18. OTURUMLUK DERS PROGRAMI

1.OTURUM
Tanışma
Birey eğitim amaçlarının belirlenmesi (18. Hafta sonu yorumu yapılacaktır)
Normallik ve anormallik kavramlarına yaklaşım
Normal insan kimdir.
Normalliğin tarihsel gelişimi
Gerçek ve gerçek algısı
Kendilik bilinci
1. Psikodinamik kuram nedir.
2. Psikodinamik kurama giriş (Uygulamalı)
3. Psikodinamik süreç kavramlarına yaklaşım (Uygulamalı)

2. OTURUM
PSİKODİNAMİK KURAMIN İÇ DİNAMİĞİ
İlkel süreç
Anlık ilkelleşme
Temel süreç, ilkel düşünce
Duygu, duygulanım ve ideasyon
Ayrışmış ve ayrışmamış duygusal boşalmalar.
Simgeli dil, simgeli anlatım, simgesel etkinlikler
Haz ve Gerçeklik ilkeleri (Tekrar ele alınacaktır)

3. OTURUM
RUHSAL ENERJİ YÖNETİMİ
Ruhsal enerji kavramı
Kaygan enerji kavramı
Bağlanma
Yansızlaşma
Bilinç örgütlenmesi (Patolojik ve sağlıklı)
PSİKODİNAMİĞİN TOPOGRAFİSİ
Algı bilinç ilişkisi
Bilinç ve bilinç bozuklukları
Biliç altı, üstü ve dışı
PSİKODİNAMİĞİN YAPISALLAŞMASI
Altbenlik
Benlik
Üstbenlik
Benlik örgütlenmesi ve benlik görevleri
Şişmiş benlik
Ben ideali

4. OTURUM
Ego Savunma mekanizmalarının gözden geçirilmesi
Savunma mekanizmalarının aşırı kulanım bozuklukları (Olgu örnekleriyle)

5.HAFTA
Gelişimin Beş Dönemi
Gelişim Dönemleri Takılmaları
Oedipus ve Elektra kompleksleri ve diğer kompleksler
EGO GELİŞİMİ
Gerçek ilkesi
Geciktirme
Ruhsal enerji kontrolu
Karşıtlar birliği/Ambivalansın oluşumu (Olgu örnekleri ile tekrar değinilecektir)
Düşünce ve düşüncenin oluşumu
Özdeşleştirme
Nesne ilişkileri
ÜSTBENLİK GELİŞİMİ
Üstbenlik yapılanması
İçe ve dışa aktarılmış üstbenlik kavramları
Özsaygı
Aşağılık kompleksi, kendine güvensizlik ve yetersizlik
Suçluluk ve pişmanlık duyguları

6. OTURUM
GENSEL DİNAMİK
İçgüdü
İçgüdülerin özellik ve çeşitleri
İçgüdülerin geliimesi
Ruhsal semptomların psikodinamik açıklamaları
ANKSİYETE ve KORKU
ANKSİYETE ÇEŞİTLERİNİN DİNAMİK ÖRGÜTLENMESİ
DEPRESYON ve YAS
FOBİ
OBSESYON ve KOMPULSİYON
KONVERSİYON
SOMATİZASYON
DİSSOSİASYON
Ruhsal örgütlenmenin psikodinamik açıklamaları
İNANÇ
OLGUNLAŞMA
AKTİF ve PASİF UNUTMA
YÖN DEĞİŞTİRRME

7. OTURUM
Davranışların psikodinamik yorumlanması
İNTİHAR
YAS
SEVGİ/NEFRET
KISKANÇLIK
KİMLİK
KONUŞMA
GİYİM
SUÇ
BAŞARI İSTEĞİ ve BAŞARISIZLIK
BAĞIMLILIK
NARSİZM VE AŞAĞILIK KOMPLEKSİ

8. OTURUM
GELİŞİMİN PSİKODİNAMİK YORUMU
ÖĞRENME VE KOŞULLANMA
ENGELLENME VE SALDIRGANLIK
BAŞARI VE BAŞARIZSIZLIK
SOYUT VE SOMUT YAKLAŞIM
Alışkanlıklar ve Bağımlılıklar
ALKOL VE MADDE KULLANIMI
Sansür, arzu giderme, semboller
KOGNİTİF GELİŞİMİN PSİKODİNAMİK YORUMU
DÜŞÜNCE
DAVRANIŞ
ALGI
DİKKAT

9. OTURUM
NEVROTİK SÜREÇLERİN PSİKODİNAMİK YORUMU
PSİKODİNAMİK ETKİLEŞİM – FİZYOLOJİK BELİRTİ İLİŞKİSİ
DİL SÜRÇMESİ
KEKEMELİK
ALINGANLIK
DARGINLIK
OLGUNLUK
OTORİTER KİŞİLİK
ÇEKİNGENLİK
UTANÇ /YÜZ KIZARMASI
DEYİM, BENZETME VE ATASÖZLERİ
KAZA ve ŞAKALAR
SAHTEKARLIK
SAPKINLIKLAR
YALAN SÖYLEME
TİKLER
TRAVMALAR
TEZAHÜRATLAR
TEŞHİRCİLİK

10 ve 11. OTURUM
NEVROZ VE PSİKOZ KAVRAMLARI PSİKODİNAMİĞİ
Normal nevrotik psikodinamiği
Nevrozların psikodinamiği
Psikozların psikodinamiği
Kişilik bozuklukları psikodinamiği

12.OTURUM
Psikodinamiğe klasik psikodinamik yaklaşım dışı katkılar

13-14 OTURUM
Uygulamalı Olgu Analizleri (NEVROZLAR)

15. OTURUM
Uygulamalı Olgu Analizleri (PSİKOZLAR)

16. OTURUM
Uygulamalı Olgu Analizleri (DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI)


17. OTURUM
Uygulamalı Olgu Analizleri (DİĞER RUHSAL BOZUKLUKLAR)
18. OTURUM
Birey eğitim amaçlarının belirlenmesi yorumu (uygulamalı)
Ne öğrendik değerlendirmesi (uygulamalı)


İLERİ SÜPERVİZYON
19-20. OTURUM
21-22. OTURUM
23-24. OTURUM

Eğitime Kimler Katılabilir?
Yüksek lisans eğitimi almış ya da almakta olan psikologlar, psikolojik danışmanlar ve psikiyatri uzmanları.

Eğitim Süresi:

2019 Eylül- 2020 Mayıs ayları arası. Ayda bir, belirlenen haftanın Pazar günü.
10:30-17:30 saatleri arası
Her 6 saatlik eğitim 2 oturumu barındırır.
2020 Haziran- Temmuz-Ağustos ayları arası, ileri süpervizyon

Gruplar:
15 +1 kişi (eğitim alacak olan )

EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARA EĞİTİM BELGELERİ VE SÜPERVİZYON ALDIKLARINA DAİR BELGE VERİLECEKTİR.

 

Bu Eğitim Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 5N1K Psikoakademi  işbirliği halinde yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 0535 923 17 27