MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI eğitimiyle birlikte katılımcılara, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testini amacına uygun biçimde kullanımı, objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesi, değerlendirmesi, yorumlanması ve bilgilendirme yapılmasında bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

Eğitim içeriği:

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Amaç ve günümüzde kullanımı:

-MMPI testinin tanıtılması ve psikometik özelliklerinin aktarımı

-MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması

-Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı, eğitim aşamaları ve içeriği

-Geçerlilik alt testlerinin tanıtılması ve değerlendirilmesi

-Klinik alt ölçeklerinin tanıtılması ve değerlendirilmesi

-İkili yükselme tipleri

-Psikotik profiller -Nevrotik profiller

-Karakteriolojik Profiller

NOT: En az 2 profil uygulanıp, değerlendirilip rapor haline gerilecektir.

Eğitim Materyali:

-1 adet soru kitapçığı

-MMPI değerlendirme kitabı

-2 adet cevap anahtarı

Eğitime kimler katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

-Uzman, asistan ve pratisyen hekimler

-Psikologlar

-Psikolojik danışmanlar

-Psikoloji ve PDR öğrencileri

-Sosyal Hizmet Uzmanları

-Aile Danışmanları

Bu Eğitim Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 5N1K Psikoakademi işbirliği halinde yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 0535 923 17 27