Kısa Süreli Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi

 1. OTURUM
 • Kişilik Tanımı
 • Kişilik Değerlendirmesi
 • Ego ve Fonksiyonları
 1. OTURUM
 • Dinamik Anamnez
 • Terapötik Çerçeve Oluşturma ve Sınırlar
 1. OTURUM
 • Kişilik Örgütlenmeleri
 • Sınır Kişilik
 1. OTURUM
 • Histerik Kişilik
 • Obsesif ve Kompülsif Kişilik
 1. OTURUM
 • Depresif Kişilik
 • Manik ve Hipomanik Kişilik
 • Disosiyatif Kişilik
 1. OTURUM
 • Narsistik Kişilik
 • Şizoid Kişilik
 1. OTURUM
 • Paranoid Kişilik
 • Psikopatik Kişilik
 1. OTURUM
 • Psikanalitik Yorumlama
 • Nevrotik Düzey Danışanlarla Psikanalitik Yorumlama
 • Psikotik Düzey Danışanlarla Psikanalitik Yorumlama
 1. OTURUM
 • Sınırdurum Danışanlarla Psikanalitik Yorumlama
 • Duygusal Aynalama Egzersileri
 1. OTURUM
 • Vaka Demonstrasyonları

(Eğitimci tarafından kurgulanan karakterle gerçekleştirilecek olan bir öğrencinin danışan, bir öğrencinin terapisti canlandıracağı demonstrasyonlar gerçekleştirilecektir.)

 • Grup Süpervizyonu

Kişilik yapılanmalarının psikoterapide ele alınış kapsamları aşağıdaki şekildedir:

 • Savunma ve Uyum Süreçleri
 • Nesne İlişkileri
 • Tanı
 • Dürtü- Duygulanım- Mizaç
 • Kendilik
 • Aktarım- Karşıaktarım
 • Terapötik Süreç
 • Ayırıcı Tanı

 

10 haftalık eğitim 4’er saatlik oturumlar ile  gerçekleştirilecektir.

Eğitime psikoloji, pdr bölümleri son sınıf öğrencileri, mezunları ve aile danışmanları katılabilir.