Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi

Çocuk Resimlerinin Psikopedogojik Açıdan Yorumlanması

Çocuğu çizdiği resimler aracılığıyla Psiko-pedagojik açıdan tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda hem teşhis hem de tedaviye yardımcı olmak, çocuk resminin kullanımını, yorumlaması ve analizlerini açıklamaktır.

Eğitim içeriği;

Psikolojik tanıda resmin rolü

Çocuk resimlerinde çizgilerin yorumu

Özel belirti ve işaretler (büyüklük, abartmalı çizgiler, eksik bırakılan çizgiler)

Uzuv ve organların anlamı

Çocuk resimlerinin gelişim aşamaları:

1. Karalama dönemi (2-4 yaş)

2. Şema öncesi dönem (4-7 yaş)

3. Şematik dönem (7-9 yaş)

4. Gerçekçilik dönemi (9-12 yaş)

Zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre resmin değerlendirmesi

Resimde başkalarıyla ilişkinin yorumlanması

Anne-baba figürlerinin çiziminin yorumlanması

Kardeş ilişkileri ve kardeş kıskançlığının resme yansıması

Aile ortamının yorumlanması

Zihinsel gelişimin bir göstergesi olarak resim

Çocuğun bireysel özelliklerini yansıtan resimler

Uygulama: Örnek resimlerin yorumu

Eğitime Kimler Katılabilir ?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

– Psikologlar

– Psikolojik Danışmanlar

– Psikoloji ve PDR Öğrencileri

– Sosyal Hizmet Uzmanları

– Aile Danışmanları

– Çocuk Gelişim uzmanları ve öğrencileri

Bu Eğitim Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 5N1K Psikoakademi  işbirliği halinde yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 0535 923 17 27