Çocuk Dikkat ve Değerlendirme Testleri Eğitimi

Çocuk Dikkat ve Değerlendirme Testleri Eğitimi

EĞİTİM PROGRAMININ AMACI
Katılımcılara çocuk ve ergenlere uygulanan testlerle ilgili teorik bilgi, raporlama ve klinik uygulama teknikleri hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak esas alınmıştır….

EĞİTİMİN TANITIMI

Eğitimde planladığımız çocuk değerlendirme testleri alanda aktif olarak kullanılan ve her alan mezununun değerlendirme ve çocuk veya ergen hakkında geniş bilgiye sahip olmasına katkı sağlayacak önemli testlerdendir.

Testler hakkında genel bilgi :

AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)

0 – 6 yaş aralığında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri Ankara Gelişim Tarama Envanteri’dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur.Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor, Kaba Motor alt testlerinden oluşur. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Bu test genel olarak 2-8 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Okul öncesi dönemde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlar.

Gessel bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

CATTEL 2A-3A ZEKA TESTİ

Bu zeka testi 4-7 yaş arasında, 7-14 yaş arasında ve 14 yaş üstü çocuklara uygulanabilmektedir. Cattell zeka testi bir zeka-performans testidir. En büyük özelliği ise kültürlerden tamamen arındırılmış olmasıdır. Yani kültürden bağımsız bir şekilde her toplumda uygulanabilme özelliğine sahiptir. Uygulanacak olan bireyin yaş gurubuna bağlı olarak 2A, 2B ve 3A şeklinde 3 formu bulunmaktadır.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Performans testidir.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanır ve bireysel zeka testi olarak kullanılır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. 5-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir.

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği , Mekânla Konumun Algılanması ,Mekân İlişkilerinin Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

D2 DİKKAT TESTİ

9- 60 yaş arasına uygulanır. Seçici dikkatin ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiştir. Psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.

Peabody resim – kelime testi

Test, 2,5-18 yaş çocukların dil gelişimini (kelime dağarcığını) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir.Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır.

Porteus labirentleri zeka testi

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Kent egy zeka testi

6-14 yaş arasındaki çocukların zekasını ölçmeye yarar. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözel bir testtir. Zaman sınırlaması yoktur.

Good enough bir adam çiz testi, bir aile çiz testi

Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen bir testtir. 7,8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. Zaman sınırlaması yoktur.

Luissa düss psikanalitik hikayeler testi

Hikayeler özellikle çocuklar için hazırlanmış, onların anlayabileceği şekilde düzenlenmiştir. Çocuklar için hazırlanan 10 küçük hikayeden oluşan bu test, nevrotik çocukların bilinçdışı çatışmalarını yansıtan analitik testlerdendir. Hikayeler çocukların anlayabileceği, ilgilerini çekebilecek nitelikte olup verilen yanıtların anlamlı ve sembolik oluşu veya yanıttan kaçınılması, hikayede anlatılması istenilen olayın çocukta olan bir probleme dokunduğuna işaret etmektedir.

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI (KİMLER KATILABİLİR?)

Psikologlar ,psikoloji öğrencileri (lisans,yüksek lisans)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları,PDR öğrencileri

Sosyal hizmet uzmanları,sosyoloji mezunları,öğrencileri

Özel eğitim mezunları,öğrencileri

Çocuk gelişimi mezunları ve öğrencileri

Psikiyatri hemşireleri

Bu Eğitim Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 5N1K Psikoakademi işbirliği halinde yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 0535 923 17 27