Aile Danışmanlığı Eğitimi / İGU

MEB / YÖK ONAYLI AİLE DANIŞMANI OLMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT!
AİLE DANIŞMANI OLMAK VE AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ AÇMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGE!

4 Temmuz’da başlayacak olan eğitim, Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi / F Blok’ta, gerçkeleştirilecek.
450 Saat sürecek.
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE %15 İNDİRİM.
Eğitime:
* Sosyal Hizmet,
* Psikoloji,
* Sosyoloji,
* Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
* Tıp,
* Hemşirelik,
* Çocuk Gelişimi
mezunları ve son sınıf öğrencileri katılabilirler.

Ücret:

3000 TL nakit
3250 TL taksitli • (3 taksit imkanı)

Ön kayıt ücreti 400 TL
Kayıt için web sitemize girip Eğitime Katılım Formu’nu doldurabilirsiniz.


Aile Danışmanlığı Programı / Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

  • 300 Saat Teori
  • 100 Saat Uygulama
  • 50 Saat Süpervizyon

EĞİTİMİMİZ TOPLAM 450 SAAT  SÜRMEKTEDİR

Aile ve Aile Danışmanlığı

Aile, Aile Tipleri, Sağlıklı Aile, Sağlıksız Aile, Aile Yapısı, Aile Yaşam Döngüsü, Aile Danışmanlığında Temel Kavramlar, Etkileşimsel Aile Terapisi, Aile Danışmanlığına Genel Bakış, Aile Danışmanlığı rol ve fonksiyonları

Aile Danışmanlığında Etik

Etik İlkeler, Gizlilik, Örnek Vakalar

Özel Durumlarda Aile İlişkileri ve Çocuklara Yaklaşım

(Boşanma, Aldatma, İflas, Ölüm, Hastalık vs.)

 

• Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler

 

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Kuramları, Gelişimin Genetik Temelleri, Bebeklikte ve Çocuklukta Gelişim, Ergenlikte Gelişim, Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Gelişim.

 

Psikopatoloji

Ruhsal Bozukluk Kavramı, Psikopatolojide Güncel Paradigmalar, Tanı ve Değerlendirme.

Psikopatoloji

Psikopatolojide Araştırma Yöntemleri, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozukları.

Psikopatoloji

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Akut Stres Bozukluğu, Disosiyatif Bozukluklar.

Psikopatoloji

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar, Özkıyım.

Psikopatoloji

Şizofreni, Bedensel Belirti Bozuklukları, Yeme Bozuklukları

Psikopatoloji

Kişi Bozuklukları

A Kümesi: Paranoid, Şizoid, Şizotipal Kişilik Bozuklukları.

B Kümesi: Antisosyal, Sınırda, Histriyonik, Narsistik Kişilik Bozuklukları.

C Kümesi: Çekingen, Bağımlı, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozuklukları

 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruhsallığın Oluşumunda Kuramlar: Psikanalitik Kuram, Post-Freudyen Kuramlar, Ayrışma-Bireyleşme Kuramı, Bağlanma Kuramı.

Çocuk Psikopatolojisi

Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Otistik Spektrum Bozuklukları, Davranış Bozuklukları.

 

 

 

Aile Danışmanlığında Görüşme İlke ve Teknikleri

Temel psikolojik danışmanlık becerileri, Psikolojik danışma
Aile danışma sürecinin ana bölümleri, Etkili bir danışma için gereken terapötik beceriler, İlk görüşmenin Safhaları Yapılandırılmış, Yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış.

Aile Terapi Ekolleri -1

Transaksiyonel Analiz, Bowen Yaklaşımı, Psikanalitik Aile ve Çift Terapisi, Yapısal Yaklaşım, Yaşantısal/İnsancıl Yaklaşım, Sistematik Yaklaşım, Bilişsel Davranışçı, Öyküsel Terapi Yaklaşımı.

Aile Terapi Ekolleri-2

Transaksiyonel Analiz, Bowen Yaklaşımı, Psikanalitik Aile ve Çift Terapisi, Yapısal Yaklaşım, Yaşantısal/İnsancıl Yaklaşım, Sistematik Yaklaşım, Bilişsel Davranışçı, Öyküsel Terapi Yaklaşımı, Çözüm Odaklı Terapi.

Aile Terapi Ekolleri-3

Transaksiyonel Analiz, Bowen Yaklaşımı, Psikanalitik Aile ve Çift Terapisi, Yapısal Yaklaşım, Yaşantısal/İnsancıl Yaklaşım, Sistematik Yaklaşım, Bilişsel Davranışçı, Öyküsel Terapi Yaklaşımı, Çözüm Odaklı Terapi.

Evlilik Süreçleri

Eşi tanımada aşamalar, Evlilikte eş seçme, Evlilik zamanının saptanması, İlişki kurmada zorluk yaratan kişisel faktörler, Evlilik Koşulları ve Evlilik Dönemi, Evlilikte uyum ve dayanışma, çocuk sahibi olma kararı, hamilelik, Evlilikte sorun yaratan konular, Ekstra Marital İlişkiler ve Aldatma Psikolojisi, Evlilikte bunalım, Çocukların evden ayrılışı, Çatışma, Ailede madde bağımlılıkları ve davranışlar bağımlılıklar. Boşanma ve Boşanamama.

 

Cinsellik Kavramına Genel Bakış

• Olumlu Cinsel Kimlik Geliştirme

• Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları

• Aile Kurumu ve Cinsellik

• Evliliklerde Yaşanılan Olası Cinsel Problemler

• Cinsellik ve Boşanma İlişkisi

• Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Eğitim

• Cinsel İstismar

• Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam

• Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam

Cinsel Terapi

Cinsel Terapiye Giriş

Kavramlar ve Teknikler

Evlilik Süreçleri

Evlilikte Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar

İletişim

İletişim Kavramı, İletişim Türleri, İletişim Engelleri, Aile İçi İletişim, Ebeveyn-Çocuk İletişimi, Akrabalarla ve Dış Çevre İle İletişim.

Etkili İletişim ve Beden Dili

Etkili İletişim Teknikleri, Karakter Analizi, İkna, Beden Dili.

Ailede Eğitim ve Kariyer Planlama

Aile İçi Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Sosyal Öğrenme, Okula uyum, Okul Süreçleri

Aile ve Çift Terapisi

Kuramlar, Çerçeve, Müdahale ve Teknikler

Aile ve Çift Terapisi

Kuramlar, Çerçeve, Müdahale ve Teknikler

Aile ve Çift Terapisi

Kuramlar, Çerçeve, Müdahale ve Teknikler, Örnek Vaka Analizleri

Şema Terapi
İstismar

Çocuk İhmal ve İstismarı

Fiziksel, Duygusal, Ekonomik, Medya, İhmal, Cinsel İstismar.

 

Aile İçi Duygusal İhmal ve İstismar

İlişkilerde Manipülasyon, Eril Şiddet, Flört şiddeti, Şiddetin Diğer Görünümleri

Aile ve Çocuk Hukuku

Medeni Kanunda Aile, Kadın, Erkek, Hukuki Boyutu ile Nişanlanma ve Evlenme Süreci,

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri,  Evlilik Sözleşmesi Teknikleri,  Medeni Kanunda Çocuk ve Çocuk Hakları, Evlat Edinme, Evlilik Dışı İlişkiler, Aile İçi Şiddet ve Korunma Yolları.

 

Aile ve Çocuk Hukuku

Aile Mahkemelerinin İşleyişi,

Boşanma Davaları, Miras, Mal Rejimleri ve Tasfiyesi, Nafaka, Katkıdan Dolayı Tazminat Davası, Katılma Alacağı Davası,

 

Aile Arabuluculuğu

Arabuluculuk, Arabuluculuk Türleri, Arabuluculuğa giden yollar, Çatışma Teorisi, Aile Arabuluculuğu.

Aile Arabuluculuğu

Arabuluculuk Modellerinin Tasarlanması, Çocuk Odaklı Arabuluculuk, Görüşme, Müzakere, Etik

Vaka Analizi

Kurgu Karakterlerin Kişilik Çözümlemesi

Uygulama

Örnek Vakalar Üzerinden Sınıf İçi Uygulamalar

Uygulama

Örnek Vakalar Üzerinden Sınıf İçi Uygulamalar

Uygulama

Örnek Vakalar Üzerinden Sınıf İçi Uygulamalar

Aile Danışmanlığında Süpervizyon
Aile Danışmanlığında Süpervizyon
Aile Danışmanlığında Süpervizyon
Aile Danışmanlığında Süpervizyon